Wystawy targowe korzystające z takiego przywileju wskazuje Prezes Urzędu Patentowego RP poprzez obwieszczenie w „Monitorze Polskim”.
Aby otrzymać ten przywilej, wystawa musi być wiarygodna - musi posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję. Wymagane do spełnienia są trzy warunki: wystawa organizowana jest co najmniej od 5 lat, przynajmniej raz na 2 lata, a liczba wystawców nie może być niższa niż 50.
Wystawca, który na targach zaprezentuje wzór przemysłowy lub użytkowy i chce go opatentować, ma możliwość udokumentowania go poprzez stworzenie dowodu pierwszeństwa. Taki dowód musi zawierać zaświadczenie kierownika wystawy, ilustracje, opis i rysunek wystawionego przedmiotu oraz dokument stwierdzający charakter wystawy.