Pawilon irański na KOMPOZYT-EXPO® 2023. Czym charakteryzuje się rynek i jakie firmy pojawią się na stoisku?

17.07.2023

Z całą pewnością 12. edycja Targów KOMPOZYT-EXPO® będzie bardzo międzynarodowa! Do udziału w targach oraz konferencji zgłaszają się firmy i eksperci z całego świata.

W narodowym pawilonie zaprezentuje się co najmniej 6 firm technologicznych z Iranu. Zapytaliśmy naszego wyłącznego agenta na rynek irański - Mohammada Philsoupha - o rozwój kompozytów w Iranie, firmy, które zaprezentują się na targach, oraz co chcą one osiągnąć podczas tegorocznego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z krótkim artykułem oraz spotkania z irańskimi firmami już 4-5 października w EXPO Kraków.

Produkty z polimerów i kompozytów w Iranie: rozwój i perspektywy

Przemysł petrochemiczny odgrywa kluczową rolę w produkcji różnorodnych materiałów polimerowych i kompozytowych w Iranie. Jego wpływ na inne dziedziny przemysłu oraz znaczenie dla rozwoju nowych technologii i produktów opartych na wiedzy są niezaprzeczalne. W ramach tego sektora, udało się zgromadzić szeroki asortyment produktów, które możemy podzielić na następujące kategorie:

  1. Tworzywa sztuczne i pokrewne produkty
  2. Kauczuki i pokrewne produkty
  3. Kompozyty polimerowe

Warto zaznaczyć, że większość materiałów polimerowych, takich jak tworzywa sztuczne i kauczuki, jest produkowana w procesie przetwarzania ropy naftowej. Z uwagi na fakt, że Iran jest jednym z głównych producentów i przetwórców ropy naftowej, przemysł produkcji tworzyw sztucznych i gumy stanowi ważną gałąź gospodarki tego kraju. Produkcja polimerów i kompozytów polimerowych znacząco wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad, ponieważ przetwarzanie i tworzenie wartości dodanej w procesie wydobycia ropy naftowej zawsze były ważne dla irańskich przedsiębiorców i decydentów.

Według raportów Banku Centralnego, sektor przemysłowy odpowiada za około 26% PKB kraju. Przemysł petrochemiczny, będąc głównym dostawcą surowców do produkcji polimerów i kompozytów, jest z kolei silnie powiązany z innymi gałęziami przemysłu, takimi jak energetyka, stal, budownictwo czy motoryzacja. Polimery i kompozyty polimerowe zajmują również ważne miejsce w irańskim eksporcie. W ostatnich latach stanowiły one około 15% całkowitej wartości eksportu, czyli około 11,5 miliarda dolarów, co dowodzi ich rosnącej roli na arenie międzynarodowej.

Irański przemysł petrochemiczny, jako dostawca podstawowych surowców niezbędnych do produkcji półproduktów chemicznych, w tym polimerów i kompozytów polimerowych, stanowi podstawę dla rozwoju wielu technologii opartych na wiedzy. Obecnie działalność w tej dziedzinie rozwija się dynamicznie, a ponad 650 irańskich firm opartych na wiedzy dostarcza ponad 1100 produktów technologicznych. Duże znaczenie przywiązuje się do generowania wartości dodanej w łańcuchach technologicznych związanych z wydobyciem ropy naftowej i rozwojem przemysłu petrochemicznego. W ostatnich latach firmy oparte na wiedzy, produkujące półprodukty chemiczne, w tym polimery i kompozyty polimerowe, odnotowały znaczący wzrost. Ta dziedzina stanowi około 10% irańskiej produkcji opartej na wiedzy oraz miejsc pracy.

W kontekście eksportu produktów opartych na wiedzy w tej dziedzinie warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat firmy oparte na wiedzy z Iranu wyeksportowały produkty o łącznej wartości 845 milionów dolarów.

Jakie firmy zaprezentują się w Krakowie?

Przyglądając się różnym typom firm kompozytowych w Iranie i po przeprowadzeniu naszych badań rynkowych, wyróżniliśmy kilka kategorii, w ramach których staramy się zaprezentować firmy podczas wystawy:

  1. Produkty kompozytowe
  2. Żelkoty i powłoki
  3. Kleje, szpachle, spoiwa
  4. Żywice
  5. Surowce

Jaki jest główny cel udziału irańskich firm w KOMPOZYT-EXPO®?

Naszym głównym celem jest rozwój relacji handlowych z Polską. Jesteśmy świadomi, że obecny poziom wymiany handlowej między naszymi krajami nie jest satysfakcjonujący. Zauważamy ogromne postępy Polski w dziedzinie technologii i przemysłu, co bardzo cenimy. Naszym celem podczas tej wystawy jest wymiana wiedzy i technologii, a także nawiązanie współpracy biznesowej i technologicznej z europejskimi i polskimi firmami. Będziemy zachwyceni, jeśli uda się nam zbudować owocne partnerstwa z naszymi polskimi kolegami.

 

Mohammad Philsouph, wyłączny agent KOMPOZYT-EXPO® na rynek irański