Szczepan Gorbacz

szczepan-gorbacz.png

Szczepan Gorbacz

Firma: Amargo Sp. z o.o. Sp. K.

O Prelegencie:

Mgr inż. Szczepan Gorbacz w roku 2002 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od ponad 18 lat z sukcesem zarządza spółką Amargo, której głównym obszarem działań jest produkcja zbiorników i instalacji z tworzyw sztucznych. Na swoim koncie ma realizacje wielu projektów o wysokim stopniu skomplikowania, m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, spożywczej, przemysłu farb i lakierów, na stacjach uzdatniania wody, zakładach wodociągowych czy oczyszczalniach ścieków.  

W  ramach członkostwa w  m.in. Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych, Wielkopolskiej Platformie Wodorowej, Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, Hydrogen Center Platform, Pilot Hydrogen (H2) oraz we współpracy z  Urzędem Dozoru Technicznego czy Komitetem Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego aktywnie uczestniczy w  rozmowach o  nowych technologiach, jak i korelacji rozwiązań technicznych z przepisami. Ponadto – w kooperacji z instytucjami naukowymi – bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem nowych technologii.