Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

tadeusz-uhl.png

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

Firma: AGH

O Prelegencie:

Zainteresowania naukowe to mechatronika, dynamika strukturalna, robotyka, monitorowanie konstrukcji i bezkontaktowe metody pomiarów wielkości mechanicznych. Autor 1030 artykułów i doniesień naukowych z czego 210 opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Chairmen dwóch światowych kongresów naukowych w 2008 roku EW SHM, w 2012 Polish Congress of Technical Diagnostics, WC IFToMM w 2019.

Członek rad programowych międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych oraz redaktor (2006- 2008) czasopisma PAK. Kierownik licznych projektów badawczych międzynarodowych i krajowych. Członek wielu Towarzystw i Organizacji naukowych i przemysłowych, Rad Nadzorczych firm giełdowych oraz rad naukowych.

Założyciel 28 firm typu startup, ze studentami, z których kilka jest dużymi firmami (np. EC Engineering – światowy lider w projektowaniu pojazdów szynowych (90% projektów za granicą) oraz producent osprzętu do pojazdów szynowych i elektrycznych autobusów miejskich, producent linii produkcyjnych dla lotnictwa i przemysłu kolejowego. Wszystkie firmy zatrudniają ponad 500 osób.