Mirosław Skibski

M. Skibski.jpg

Mirosław Skibski

Firma: Śląsko Małopolska Dolina Wodorowa

O Prelegencie:

Od października 2018 r. jest Dyrektorem katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, z którym związany jest od momentu jego powstania w 2003 roku. Oddział monitoruje procesy zachodzące w sektorze górnictwa węgla w Polsce. Wcześniej pracował w PARGWK S.A.
W 2021 r. został powołany na członka Rad Naukowych na kadencję 2021-2025 odpowiednio w: Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz Instytutu Technologii Paliw i Energii.
Dodatkowo pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, które rozpoczęło działalność w lipcu 2022 r. Stowarzyszenie zostało powołane przez osoby fizyczne związane z samorządem, uczelniami wyższymi, spółkami paliwowymi i energetycznymi.