Kyung-Ah Shin

Ms. Shin.jpg.jpg

Kyung-Ah Shin

Firma: Korea Carbon Industry Promotion Agency

O Prelegencie:

Menedżer ds. public relations w firmie Kcarbon. Była starszym badaczem w Narodowym Instytucie Zarządzania Katastrofami w Korei.