dr inż. Rafał Kozera

Rafal-Kozera-scaled.jpg

dr inż. Rafał Kozera

Firma: TECHNOLOGY PARTNERS

O Prelegencie:

Rafał Kozera jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Jest laureatem pierwszej nagrody w XVIII edycji konkursu Fiat Chrysler za najlepszą rozprawę doktorską. Był kierownikiem B+R po stronie lidera projektu odpowiedzialnym za merytoryczne aspekty realizacji europejsko kanadyjskiego projektu PHOBIC2ICE. Aktualnie kierownik projektu IceSurfer, w którym kontynuuje badania w zakresie lodofobowości.
W ciągu ostatnich 5 lat wykonał 35 udokumentowanych ekspertyz i badań na zlecenie przemysłu. Odbył wiele staży naukowych oraz szkoleń w kraju i za granicą, które pozwoliły mu uzyskać praktyczne doświadczenie w wytwarzaniu oraz charakteryzowaniu kompozytów m.in. o osnowie polimerowej. Biegle posługuje się zaawansowanymi metodami przygotowywania i charakteryzacji materiałów kompozytowych za pomocą m.in. wysokorozdzielczej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (STEM), obsługi ultramikrotomu, mikroskopii sił atomowych (AFM), analizy termicznej, badań zjawisk hydro i lodofobowych.