dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

ezgif.com-gif-maker.webp

dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk

Firma: Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

O Prelegencie:

W instytucie pracuje od 1995 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej i menagerskiej, od 2018 roku dyrektor instytutu. W swoim dorobku posiada wiele sukcesów w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród i wyróżnień, w tym Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.

Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od ponad 20 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie. Bardzo ważnym obszarem Jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego oparciu o OZE i technologie wodorowe.

Jako priorytet ma wzmocnienie Łukasiewicza na arenie międzynarodowej, pozyskiwanie większej ilości projektów badawczych i ich komercjalizacja w przemyśle. Ponadto dąży, żeby Łukasiewicz – ICiMB był liderem w zakresie interdyscyplinarnych badań ceramiki, w tym bioceramiki, szkła, materiałów budowlanych i ogniotrwałych oraz ochrony środowiska.

Jego pasją są podróże, w gronie rodziny, które pozwalają “naładować akumulatory” do pracy zawodowej.