dr hab. inż. Magdalena Dudek

dudek.png

dr hab. inż. Magdalena Dudek

Firma: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

O Prelegencie:

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego