Warsztaty eksperckie

Drugiego dnia targów, 29 września 2022 r., polscy i niemieccy goście z Polskiego Klastra Technologiii Kompozytowych oraz Composites United e.V, poprowadzą warsztaty eksperckie.


Tematy warsztatów eksperckich dotyczyć będą:

  • technologii wodorowych, kompozytów w branży budowlanej i kolejnictwie,
  • materiałów i technologii kompozytowych w sporcie i rekreacji
  • oraz rozwiązań dotyczących recyklingu materiałów kompozytowych.

Szczegółowy harmonogram warsztatów już wkrótce!