Interdyscyplinarny badawczy Zespół Kompozytów i Biokompozytów pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Andrzeja Błędzkiego działa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zespół posiada duże doświadczenie w dziedzinie kompozytów i biokompozytów, a jego główna działalność obejmuje wytwarzanie, modyfikację, przetwórstwo oraz badania tych materiałów.