Technische Universitat Chemnitz; Profesura struktur lekkich i przetwarzania tworzyw sztucznych. „Federal Cluster of Excellence MERGE” dostarcza nowych technologii dla zasobooszczędnych technologii stosowanych w produkcji masowej inteligentnych konstrukcji lekkich. Procesy produkcyjne, obecnie odrębne dla rożnych grup materiałów, powinny zostać scalone poprzez fuzję i wzajemne powiązania.

Klaster MERGE skupia się na produkcji kompozytów hybrydowych z myślą o optymalnej kombinacji komponentów metalicznych, polimerowych i inteligentnych elementów tekstylnych. Instytucje uczestniczące: Technische Universitat Chemnitz, Instytut Fraunhofera IWU i ENAS oraz instytucje związane z włókiennictwem STFI i CETEX.