Institut für Leichtbau und Kunstofftechnik Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie projektowania konstrukcji lekkich z uwzględnieniem innowacyjnych materiałów takich jak kompozyty wzmacniane włóknem, hybrydowe kompozyty oraz kompozyty o osnowie metalowej. Oferujemy kompleksowe podejście zarówno w odniesieniu do doboru materiałów, jak i poszczególnych etapów procesu projektowania, symulacji, procesu produkcji oraz systemów zapewnienia jakości.