POLON-IZOT jest polskim producentem sprzętu pomiarowego dla przemysłu i laboratoriów. Jesteśmy kontynuatorem działalności znanej w świecie firmy POLON Zjednoczone Zakłady Urządzeń Jądrowych, założonej w 1956 roku i funkcjonującej jako Biuro Urządzeń Techniki Jądrowej. Możemy się zatem poszczycić ponad 60-letnim dorobkiem technicznym. Naszą misją jest tworzenie własnych zaawansowanych rozwiązań technicznych dla sprzętu pomiarowego zarówno on-line jak i at-line czy produktów typowo laboratoryjnych. Jesteśmy przygotowani do produkcji sprzętu pomiarowo-kontrolnego na indywidualne zamówienia.

Specjalizujemy się w produkcji: przemysłowych systemów on-line PI-SCANPRO typu „Trawers”  do pomiaru  grubości, gramatury, szerokości, wilgotności,  koloru; systemów przemysłowej kontroli on-line/at-line do pomiaru grubości, gramatury, szerokości zintegrowane z liniami produkcyjnymi; systemów on-line/at-line  PI-OPTISCAN  do monitorowania i kontroli defektów, błędów materiału/produktu; laboratoryjnych mierników grubości i gramatury; przemysłowych i laboratoryjnych mierniki gęstości, przepływu i temperatury; systemów monitoringu skażenia promieniotwórczego, radioaktywnego; wielokanałowych analizatorów skażeń naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi –MAZAR; bramek dozymetryczne – samochodowe, kolejowe; mierników pomiaru radioaktywności powietrza; mierników stopnia skażenia popiołów; mierników dozymetryczne pomieszczeń i pojazdu; przemysłowych i laboratoryjnych spektrometrów XRF; przemysłowych mierników stężenia pyłów – pyłomierze; mierników i sygnalizatorów poziomu.

SERWIS POLON-IZOT zapewnia: usługi gwarancyjne, pogwarancyjne, modernizacje, przeglądy kontrolne i fachowe doradztwo.