Wydział Inżynierii Materiałowej posiada wysokiej klasy aparaturę badawczą wykorzystywaną w pracach naukowych i rozwojowych.

Działalność naukowa obejmuje obszary: wspólne projekty badawczo-wdrożeniowe, np. projektowanie nowych materiałów, rozwiązywanie problemów materiałowych występujących w przemyśle, prace, których celem jest poznanie i opis zjawisk występujących w materiałach, prace nad projektowaniem i syntezą nowych materiałów.