AGH jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym, w którym priorytetem, obok kształcenia na najwyższym poziomie, jest rozwijanie badań oraz poszukiwanie nowych technologii znajdujących zastosowanie w przemyśle.

Uczelnia jest ważnym ośrodkiem komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. W strukturze AGH znajdują się wydziały, których działalność badawcza związana jest nie tylko z tradycyjnymi gałęziami przemysłu, z dziedzinami nauk o Ziemi oraz nauk technicznych, ale również z dziedzinami kluczowymi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, takimi jak: nowe materiały, odnawialne źródła energii, inżynieria biomedyczna, technologie informacyjne czy systemy inteligentne.

AGH współpracuje z polskimi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz kluczowymi dla gospodarki firmami. Uczestniczy także w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych.

BROSZURA INFORMACYJNA
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ >>