Zmiana technologiczna odbywa się na naszych oczach. By się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®, które odbędą się w dniach 16–17 października w EXPO Kraków. 

Branża materiałów kompozytowych jest jedną z najszybciej rozwijających się. Zmiany zachodzące na tym rynku najlepiej oddaje z roku na rok coraz bogatsza oferta Wystawców. Nowością tegorocznych Targów jest Strefa LAB-CONTROL, w której Wystawcy zaprezentują m.in. akcesoria laboratoryjne, aparaturę analityczną, oprogramowanie, sprzęt  optyczny i kontrolno-pomiarowy. W Strefie LAB-CONTROL Zwiedzający (m.in. przedstawiciele laboratoriów przemysłowych i działów kontroli jakości, instytucji i placówek naukowo-badawczych, a także uczelni wyższych) będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami, a Wystawcy je posiadający dotrzeć do nowego grona Klientów. Zainteresowanie kompozytami wciąż rośnie, a ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Spowodowane to jest trudną do opanowania technologią. Dlatego też prowadzi się intensywne badania naukowe nad wytwarzaniem i przetwórstwem kompozytów. Wyniki tych badań prezentowane są właśnie na Targach podczas specjalistycznych seminariów i warsztatów.